Home » Wydarzenia » AKCJA PROTESTACYJNA !!!!

Rozpoczynamy akcję protestacyjną. O wszystkim będziemy informować na stronach Naszego facebooka i stronie internetowej http://www.moz1504solidarnosc.pl

Uchwała nr 6/2018 W sprawie ogłoszenia akcji protestacyjnej Mazowieckiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ