Home » 2015 » Czerwiec

KSP informuje Komendanta Głównego o rozpoczęciu akcji protestacyjnej.

W dniu 24 czerwca 2015 roku Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ Robert Osmycki oficjalnie poinformował Komendanta Głównego PSP o rozpoczęciu akcji protestacyjnej na terenie całego kraju. Rozpoczęcie akcji spowodowane jest brakiem jakiejkolwiek informacji dotyczącej działań Kierownictwa Komendy Głównej PSP, jak również Ministerstwa w sprawie postulatów KSP tj:...
Czytaj dalej »

Wspólna akcja protestacyjna służb mundurowych

W dniu 17 czerwca 2015 roku Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ w związku z brakiem reakcji ze strony MSW na postulaty związkowe wystosował oficjalne pismo do Przewodniczących wszystkich Związków Zawodowych działających w PSP, jak również do Federacji Związków zawodowych służb mundurowych z zaproszeniem do przyłączenia się do...
Czytaj dalej »

Kategoryczne żądanie spotkania Krajowej Sekcji z MSW

Po posiedzeniu Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ w Runowie Krajeńskim w dniach 8 i 9 czerwca 2015 roku Prezydium podjęło decyzję o stanowczych działaniach dotyczących spotkania z MSW i egzekwowania naszych postulatów. Wynikiem tego jest Pismo skierowane do Pani Minister z żądaniem natychmiastowego spotkania. PISMO DO MSW
Czytaj dalej »

MSW zaprasza na spotkanie Forum Dialogu Społecznego

Informujemy, że w dniu 11 czerwca 2015 roku Krajowa Sekcja Pożarnictwa otrzymała oficjalne pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z zaproszeniem na pierwsze posiedzenie Forum Dialogu Społecznego przy MSW. Spotkanie odbędzie się 26 czerwca 2015 roku. Z informacji MOZ 1504 wynika, iż Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa kol. Robert Osmycki...
Czytaj dalej »

Komunikat z posiedzenia Prezydium KSP 8 i 9 czerwca 2015

KOMUNIKAT nr 8 /2015   W dniach  2015r. w 8 i 9 czerwca br. w Runowie Krajeńskim  odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa   NSZZ ”Solidarność”, którego podstawowym tematem była analiza obecnej sytuacji i postępy w zakresie realizacji postawionych żądań Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Prezydium Rady Sekcji Pożarnictwa...
Czytaj dalej »

Firefighters Network Meeting Hannover 2015

W dniach 11 i 12 czerwca 2015 roku odbyło się spotkanie EPSU FIREFIGHTERS NETWORK MEETING, współorganizowane przez Ver.di – centralę związkową z Niemiec. W spotkaniu ze strony Krajowej Sekcji Pożarnictwa brali udział Robert Osmycki, Sławomir Kacprzak i Bartłomiej Mickiewicz. W spotkaniu brali udział przedstawiciele central związkowych z Albanii,...
Czytaj dalej »