Home » 2015 » Lipiec

ODPOWIEDŹ KSP W SPRAWIE NOWEGO ROZPORZĄDZENIA MUNDUROWEGO

W dniu 27 lipca 2015 roku Przewodniczący KSP Robert Osmycki wystosował w imieniu Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ odpowiedź w sprawie nowego Rozporządzenia o umundurowaniu. Przestawiamy treść Pisma: Uprzejmie informuję, że w związku z pismem BP. 0241/11-2/15 z dnia 23 czerwca br. Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ”Solidamość” przedkłada następujące...
Czytaj dalej »

Zawieszanie nagrody rocznej – info prawne

KSP NSZZ Solidarność, uprzejmie informuje, iż Naczelny Sąd Administracyjny, wyrokiem z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie I OSK 2556/13 uznał za niedopuszczalne zawieszenie nagrody rocznej strażaka na podstawie § 3 ust 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie...
Czytaj dalej »

Informacje dotyczące zaległych nadgodzin

KSP NSZZ Solidarność, uprzejmie informuje, iż w sprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym, dotyczącej zasady przyznawania rekompensaty finansowej za służbę w czasie wolnym od służby (sprawa SK 39/14), pismem z dnia 9 lipca 2015 r. stanowisko przedstawił Prokurator Generalny. W stanowisku tym wskazano, iż art. 2 ustawy z dnia 29...
Czytaj dalej »

Pikieta Służb Mundurowych pod KPRM 23-07-2015

W dniu 23 lipca 2015 roku w Warszawie odbyła się pikieta służb mundurowych. W pikiecie uczestniczyły wszystkie Centrale Związkowe z każdej służby mundurowej działającej w Polsce. Podczas pikiety złożono petycję do Pani Premier w sprawie postulatów związkowców. Każda służba charakteryzuje się inną specyfiką, jednak wszyscy mundurowi są oburzeni...
Czytaj dalej »

Spotkanie w CPR Radom z przedstawicielem MENTOR S.A

W dniu 08 lipca 2015 roku w Radomiu odbyło się spotkanie przedstawicieli koła związkowego CPR Radom z Panią Anettą Sylwestrowicz z firmy MENTOR S.A. Na spotkaniu omówiono zagadnienia związane z programami ubezpieczeniowymi obowiązującymi w PSP i przedstawiono program PSP 2014 przygotowany dla strażaków i pracowników PSP przez firmę MENTOR...
Czytaj dalej »

Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ 07-07-2015 r.

W dniu 7 lipca br. odbyło się w JRG-17 w Warszawie posiedzenie Prezydium Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, którego głównymi tematami było omówienie pierwszego posiedzenia Forum Dialogu Społecznego, podjęcia decyzji o dalszych działaniach protestacyjnych oraz omówienie projektu rozporządzenia ws umundurowania strażaków które p Komendant Główny PSP przekazał...
Czytaj dalej »