Home » 2015 » Listopad

POSIEDZENIE KRAJOWEJ SEKCJI POŻARNICTWA 24 LISTOPADA 2015 ROKU.

KOMUNIKAT nr 14 /2015 W dniu 24 listopada br. odbyło się w JRG 17 KM PSP w Warszawie nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”. W trakcie spotkania, które dotyczyło obecnej sytuacji w Państwowej Straży Pożarnej, odbyło się spotkanie z panem Jarosławem Zielińskim – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie...
Czytaj dalej »

Spotkanie przedstawicieli NSZZ SOLIDARNOŚĆ z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP

W dniu 30 października 2015 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ SOLIDARNOŚĆ z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP nadbrygadierem Józefem Galicą. Stronę związkową reprezentowali Sławomir Kacprzak i Bartłomiej Mickiewicz. Na spotkaniu omówiono następujące zagadnienia: Regulamin Funduszu Emerytów – Omówienie stopnia zaawansowania prac nad aktualizacją Regulaminu, tak aby był korzystny...
Czytaj dalej »

Uzgodnienie składu Komisji Dyscyplinarnej przy Mazowieckim Komendancie Wojewódzkim PSP

W związku z upływem 4-letniej kadencji Komisji Dyscyplinarnej przy Mazowieckim Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie uzgodnienia kandydatów na członków przedmiotowej Komisji. Kandydaci wyrazili zgodę na uczestnictwo w pracach Komisji. Posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe, nienaganną...
Czytaj dalej »

WZROST UPOSAŻEŃ STRAŻAKÓW – UZGODNIENIA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

W dniu 19 października 2015 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych działających w PSP z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP. Celem spotkania było wypracowanie i uzgodnienie zasad rozdziału środków finansowych na wzrost uposażeń strażaków Państwowej Straży Pożarnej w 2016 roku dla...
Czytaj dalej »