Home » Akty prawne » Akty prawne – PSP

Akty prawne – PSP

pdf3
Otwórz lub pobierz w formacie PDF

1.

Ustawa o PSP

2.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

3.

Rozporządzenie o krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym

4.

Rozporządzenie o ramowej organizacji komend

5.

Rozporządzenie o przeszkoleniu zawodowym

6.

Rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP

7.

Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji i stanowisk służbowych

8.

Rozporządzenie w sprawie urlopów strażaków PSP

9.

Rozporządzenie w sprawie wyposażenia jednostek rat-gaś.

10.

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym

11.

Rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego strażaka PSP

12.

Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań okresowych i testów sprawności fizycznej.

13.

Rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania wyróżnień strażaków PSP

14.

Rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków PSP

15.

Rozporządzenie w sprawie uposażeń strażaków

16.

Rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na lokal mieszkalny

17.

Rozporządzenie w sprawie równoważnika za brak lokalu

18.

Rozporządzenie w sprawie równoważnika za umundurowanie

19.

Rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych strażaków PSP

20.

Rozporządzenie w sprawie świadczeń należnych w służbie kandydackiej

21.

Rozporządzenie w sprawie ceremoniału strażackiego

22.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 31 stycznia 2008 r., Dz.U. Nr 23 poz.144 i 145 z 2008 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków PSP

23.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 grudnia 2007 r., w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

24.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 25 lutego 2008 r., Dz.U. NR 39 poz. 231 z 2008r., w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków PSP

25.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2008 r., Dz.U. NR 73 z 2008r., w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP

26.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 września 2008 r., w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków PSP, Dz.U.180 poz. 1115

27.

Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2008 r., Dz.U.Nr 234 poz. 1584 z 2008r., w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa

28.

Rozporządzenie z dnia 20 marca 2009 r., Dz.U. Nr 54 poz. 448 z 2009r., w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP

Dodaj komentarz