Home » Archive by category Akty prawne

Zawieszenie nowych „Zasad organizacji doskonalenia zawodowego w PSP”

Informuję, iż z dniem 29 grudnia 2015 roku Komendant Główny PSP zawiesił stosowanie niedawno wprowadzonych „Zasad organizacji doskonalenia zawodowego w PSP”. Stwierdzając w piśmie, iż takie zasady nie mogą być stosowane do czasu wyjaśnienia wszystkich zagadnień problematycznych. Zawieszenie stosowania wytycznych spowodowane było licznymi pytaniami i uwagami, między innymi ze...
Continue reading

ODPOWIEDŹ KSP W SPRAWIE NOWEGO ROZPORZĄDZENIA MUNDUROWEGO

W dniu 27 lipca 2015 roku Przewodniczący KSP Robert Osmycki wystosował w imieniu Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ odpowiedź w sprawie nowego Rozporządzenia o umundurowaniu. Przestawiamy treść Pisma: Uprzejmie informuję, że w związku z pismem BP. 0241/11-2/15 z dnia 23 czerwca br. Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ”Solidamość” przedkłada następujące...
Continue reading

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych na wniosek o zmianę zapisów Rozporządzeń PSP

W dniu 12 stycznia 2015 roku do Komisji Krajowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ wpłynęła odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych na propozycje zmian w Rozporządzeniach PSP skierowanych za pośrednictwem Komisji Krajowej przez Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ. PISMO MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Niestety Ministerstwo nie wyraziło zgody na zmiany proponowane przez NSZZ SOLIDARNOŚĆ,...
Continue reading