Home » Wydarzenia » Doskonalenie Zawodowe funkcjonariuszy KM PSP m.st. Warszawy w roku 2014

Doskonalenie Zawodowe funkcjonariuszy KM PSP m.st. Warszawy w roku 2014

W związku z informacjami o potrzebie zmian w opracowywanych Wytycznych Doskonalenia Zawodowego  funkcjonariuszy KM PSP m.st. Warszawy Prezydium MOZ 1504 zwróciło się z prośbą do Komendanta Miejskiego o uwzględnienie uwag strony związkowej do doskonalenia zawodowego.

Po spotkaniu ustalono, iż skala ocen w której poziom zaliczenia wynosi 75 % jest nie do przyjęcia przez stronę związkową.

Ustalono, że optymalnym rozwiązaniem będzie ustalenie progu zaliczenia na poziomie 60%.

Dodatkowo funkcjonariusze otrzymają zestaw pytań do przeprowadzania sprawdzianów. Pytania opracowuje powołany przez Komendanta Miejskiego zespół oficerów.

Strona związkowa stwierdziła również, że plan dnia strażaka nie powinien znaleźć się w tym dokumencie. Ustalono, że po uzgodnieniu tworzonego przez Komendę Miejską Regulaminu Pracy i Służby zapisy dotyczące rozkładu dnia strażaka zostaną usunięte z Wytycznych Doskonalenia Zawodowego.

W razie uwag dotyczących funkcjonowania praktycznego wprowadzonych Wytycznych proszę o kontakt.

Dodatkowo informuję, że sprawa ta była omawiana na ostatnim zebraniu MOZ 1504 NSZZ Solidarność.