Home » Wydarzenia » Kolejne posiedzenie prezydium MOZ 1504 – 07.03.2018

Kolejne posiedzenie prezydium MOZ 1504 – 07.03.2018

W dniu 07-03-2018 roku odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium MOZ 1504 NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Na posiedzeniu omówiono następujące sprawy:

  1. Propozycję zmian w zasadach uzgadniania środków finansowych w Komendach Powiatowych/Miejskich w województwie mazowieckim. Proponowane rozwiązanie jest uzgodnione z pozostałymi związkami zawodowymi działającymi na Mazowszu i dotyczy jednolitego wzoru uzgodnień środków na wynagrodzenia w każdej komendzie objętej działaniem Związków Zawodowych. Rozwiązanie zostanie przedstawione Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu do akceptacji.
  2. Omówiono spotkanie z Ministrem Spraw Wewnętrznych Joachimem Brudzińskim w którym brał udział Przewodniczący MOZ 1504 Bartłomiej Mickiewicz
  3. Omówiono zasady udzielania urlopów i wpisywania dyżurów domowych funkcjonariuszom. Ustalono , że niedopuszczalnym jest wpisywanie dyżuru domowego strażakowi w ostatnim dniu jego urlopu. W związku z tym ze w naszym województwie są takie praktyki postanowiono podjąć działania naprawcze w tym zakresie.
  4. Omówiono kolejne propozycje rozdysponowania środków przeznaczonych na podwyżki dla najmniej zarabiających funkcjonariuszy PSP w roku 2018.
  5. Poza tym omówiono bieżące sprawy Moz 1504.