Home » Akty prawne » Komisja Senacka odrzuciła projekt ustawy o L- 4

Komisja Senacka odrzuciła projekt ustawy o L- 4

Komisja senacka Praw Człowieka, Praworządności i Petycji odrzuciła rozpatrywany projekt ustawy o L-4 służb mundurowych, co jest wydarzeniem bez precedensu, biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg prac legislacyjnych nad projektem ustawy ws. zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i żołnierzy.

14 lutego Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 543, druki sejmowe nr 1497, 1975 i 1975-A).

19 lutego projekt ustawy będzie rozpatrywany na plenarnym posiedzeniu Senatu!

TK

SPRAWOZDANIE
KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI z dnia 14.02.2014 roku

o uchwalonej przez Sejm w dniu 24 stycznia 2014 r. ustawie o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Marszałek Senatu dnia 28 stycznia 2014 r. skierował ustawę do komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2014 r.
– komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Michał Seweryński

Poniżej uchwała Senatu o odrzucenie projektu ustawy dot. zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i żołnierzy.

U C H WA Ł A
S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia 14.02.2014

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 r. ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, odrzuca tę ustawę.

Dodaj komentarz