UWAGA !!! Zmiana terminu Walnego Zebrania delegatów RSP

W związku ze zmianami kalendarza wyborczego Regionu Mazowsze NSZZ SOLIDARNOŚĆ zmieniła sie data WZD Sekcji Międzyregionalnej. Zbraniwe odbędzie się w dniach 8 i 9 kwietnia 2014 roku. Pozostałe ustalenia (miejsce opłaty) pozostają bez zmian. Delegatami na  WZD Sekcji Międzyregionalnej z MOZ 1504 są: Tomasz Bobrowski Marcin Dzięgielewski Michał...
Czytaj dalej »

Zakup umundurowania wyjściowego w KM PSP m.st. Warszawy

Informuję, że w dniu 19 marca 2014 roku odbyło się spotkanie z Komendantem miejskim PSP m.st. Warszawy st. bryg. Mariuszem Wejdelkiem. Na spotkaniu omawiano kwestie umundurowania funkcjonariuszy KM PSP m.st. Warszawy. Ustalono, że w roku 2014 zakupionych zostanie 300 kompletów umundurowania wyjściowego dla funkcjonariuszy, którzy nie otrzymali takiego...
Czytaj dalej »

Informacja na temat pakietu ubezpieczeń dla strażaków

W związku z propozycjami przyłączenia się do grupowych ubezpieczeń oferowanych przez instytucje ubezpieczeniowe na terenie województwa mazowieckiego przesyłam komunikat MENTOR S.A. w sprawie prac nad nowym pakietem ubezpieczeniowym. MENTOR S.A. jest od wielu lat brokerem ubezpieczeniowym negocjującym pakiety ubezpieczeń dla strażaków, a w związku z tym warto uzbroić...
Czytaj dalej »

Ustawa L-4

W drugim dniu obrad, 20 lutego o godz. 20.33 Senat RP uchwalił bez poprawek ustawę o „L-4”. W głosowaniu wzięło udział 76 Senatorów, za przyjęciem było 51, przeciw – 25, żaden Senator nie wstrzymał się od głosu. Rekomendacja Senackiej Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji o odrzucenie ustawy...
Czytaj dalej »

Komisja Senacka odrzuciła projekt ustawy o L- 4

Komisja senacka Praw Człowieka, Praworządności i Petycji odrzuciła rozpatrywany projekt ustawy o L-4 służb mundurowych, co jest wydarzeniem bez precedensu, biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg prac legislacyjnych nad projektem ustawy ws. zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i żołnierzy. 14 lutego Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP rozpatrzyła ustawę...
Czytaj dalej »