Spotkanie przedstawicieli NSZZ SOLIDARNOŚĆ z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP

W dniu 27 marca 2014 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Zawodowego Solidarność z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP nadbryg. Gustawem Mikołajczykiem.  Ze strony NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Robert Osmycki – Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa, Bartłomiej Mickiewicz – Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 1504 i Piotr Turowski –...
Czytaj dalej »

UWAGA !!! Zmiana terminu Walnego Zebrania delegatów RSP

W związku ze zmianami kalendarza wyborczego Regionu Mazowsze NSZZ SOLIDARNOŚĆ zmieniła sie data WZD Sekcji Międzyregionalnej. Zbraniwe odbędzie się w dniach 8 i 9 kwietnia 2014 roku. Pozostałe ustalenia (miejsce opłaty) pozostają bez zmian. Delegatami na  WZD Sekcji Międzyregionalnej z MOZ 1504 są: Tomasz Bobrowski Marcin Dzięgielewski Michał...
Czytaj dalej »

Zakup umundurowania wyjściowego w KM PSP m.st. Warszawy

Informuję, że w dniu 19 marca 2014 roku odbyło się spotkanie z Komendantem miejskim PSP m.st. Warszawy st. bryg. Mariuszem Wejdelkiem. Na spotkaniu omawiano kwestie umundurowania funkcjonariuszy KM PSP m.st. Warszawy. Ustalono, że w roku 2014 zakupionych zostanie 300 kompletów umundurowania wyjściowego dla funkcjonariuszy, którzy nie otrzymali takiego...
Czytaj dalej »

Informacja na temat pakietu ubezpieczeń dla strażaków

W związku z propozycjami przyłączenia się do grupowych ubezpieczeń oferowanych przez instytucje ubezpieczeniowe na terenie województwa mazowieckiego przesyłam komunikat MENTOR S.A. w sprawie prac nad nowym pakietem ubezpieczeniowym. MENTOR S.A. jest od wielu lat brokerem ubezpieczeniowym negocjującym pakiety ubezpieczeń dla strażaków, a w związku z tym warto uzbroić...
Czytaj dalej »

Ustawa L-4

W drugim dniu obrad, 20 lutego o godz. 20.33 Senat RP uchwalił bez poprawek ustawę o „L-4”. W głosowaniu wzięło udział 76 Senatorów, za przyjęciem było 51, przeciw – 25, żaden Senator nie wstrzymał się od głosu. Rekomendacja Senackiej Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji o odrzucenie ustawy...
Czytaj dalej »