Spotkanie z Komendantem Miejskim PSP m.st. Warszawy

W dniu 17 kwietnia 2018 roku w Komendzie Miejskiej PSP m.st Warszawy odbyło się spotkanie z Komendantem Miejskim PSP m.st. Warszawy. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw Komendy Miejskiej PSP w Warszawie, oraz podpisanie uzgodnień w zakresie rozdziału środków na wynagrodzenia na rok 2018 a także porozumienia...
Continue reading

Posiedzenie Rady Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”

W dniu 21 marca br. W Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”. Strażaków na posiedzeniu reprezentował Bartłomiej Mickiewicz. Na posiedzeniu omawiano następujące kwestie: Informacje z posiedzeń Komisji Krajowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ Wykonanie preliminarza budżetowego za 2017 r. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 r. Przyjęcie preliminarza...
Continue reading

Kolejne posiedzenie prezydium MOZ 1504 – 07.03.2018

W dniu 07-03-2018 roku odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium MOZ 1504 NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Na posiedzeniu omówiono następujące sprawy: Propozycję zmian w zasadach uzgadniania środków finansowych w Komendach Powiatowych/Miejskich w województwie mazowieckim. Proponowane rozwiązanie jest uzgodnione z pozostałymi związkami zawodowymi działającymi na Mazowszu i dotyczy jednolitego wzoru uzgodnień środków...
Continue reading

Posiedzenie Prezydium MOZ 1504

W dniu 05 lutego 2018 roku odbyło się pierwsze z cyklicznych posiedzenie Prezydium MOZ 1504 NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Na posiedzeniu omówiono następujące sprawy: Nowy program ubezpieczeniowy przygotowywany dla strażaków Przewodniczący MOZ 1504 przedstawił założenia wstępne do programu, omówiono zakres i zasady dalszych negocjacji z brokerem i towarzystwami ubezpieczeniowymi. Dodatkowo...
Continue reading

Spotkanie NSZZ SOLIDARNOŚĆ z Komendantem Miejskim PSP m.st. Warszawy

W dniu 01-02-2018 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ SOLIDARNOŚĆ z Komendantem Miejskim PSP m.st. Warszawy st. bryg. Leszkiem Smuniewskim. W spotkaniu MOZ 1504 reprezentowali: Przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz, oraz Skarbnik Wojciech Wilk. Na spotkaniu poruszono następujące kwestie: Uzgodniono ramowe zasady przyznawania nagród funkcjonariuszom w roku 2018 które stanowią:...
Continue reading

Dla dobra Strażaków rozpoczynamy współpracę z Cfbt.pl

25.01.2018 roku na Radzie KSP NSZZ Solidarność uzgodniono plan współpracy oraz kolejne kroki. Podjęta współpraca z Cfbt.pl pozwoli pokazać problematykę zachorowań oraz pomoże budować świadomość wśród strażaków dotyczące nowotworów jako chorób zawodowych. Zapraszamy do śledzenia Naszego Facebooka. https://web.facebook.com/moz1504solidarnosc/
Continue reading