Posiedzenie Rady MOZ 1504 i Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

W dniu 27 czerwca 2016 roku w siedzibie Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyło się Posiedzenie Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ i MOZ 1504 NSZZ SOLIDARNOŚĆ. W posiedzeniu wziął udział Mazowiecki Komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Kurek, oraz Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ Robert Osmycki....
Continue reading

Spotkanie Przewodniczących kół zakładowych z terenu m.st. Warszawy.

W dniu 13 czerwca 2016 roku w JRG 17 w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Jednostek Ratowniczo Gaśniczych KM PSP m.st. Warszawy. Na spotkaniu poruszono najważniejsze kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy. Tematami spotkania było między innymi: Sprawa wydawania tzw. pasków do wynagrodzeń funkcjonariuszom Komendy Omówiono zasady...
Continue reading

Pierwsze posiedzenie Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

06 maja 2016 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się pierwsze spotkanie Forum Dialogu Społecznego. Forum zgodnie z przyjętym na posiedzeniu Regulaminem jest gremium zrzeszającym przedstawicieli MSW, Kierownictwa Służb, oraz Związków Zawodowych działających w poszczególnych służbach podległych MSWiA. Ze strony Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność...
Continue reading

Centralne obchody Dnia Strażaka z uroczystą promocją oficerską 04 maja 2016 roku.

4 maja 2016 r. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się Centralne Obchody Dnia Strażaka 2016 połączone z promocją oficerską Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystość poprzedziła uroczysta msza święta w Bazylice Katedralnej Diecezji Warszawsko-Praskiej, gdzie dla uczczenia poległych strażaków złożone zostały kwiaty. Msza święta celebrowana była w intencji...
Continue reading

Spotkanie NSZZ SOLIDARNOŚĆ ze strażakami w KP PSP Kozienice.

W dniu 04-04-2016 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ ze strażakami i Kierownictwem Komendy Powiatowej w Kozienicach. Spotkanie zainicjowało Prezydium Komisji Zakładowej z Kozienic a ze strony RSP brali w nim udział Sławomir Kacprzak, oraz Bartłomiej Mickiewicz. Na spotkaniu omówiono kwestie związane ze zmianami...
Continue reading

PRZEKAŻ 1% CÓRECZCE NASZEGO STRAŻAKA

Nadchodzi czas rozliczeń podatkowych, jeżeli nie podjęliście jeszcze decyzji na kogo przekazać swój 1 % zapraszamy do przekazania na rzecz córeczki naszego kolegi. DANE : Fundacja słoneczko KRS 0000186434. Dominika Piwińska nr subkonta 358/P DZIĘKUJEMY !!!
Continue reading