Home » Wydarzenia » Posiedzenie Rady Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”

Posiedzenie Rady Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”

W dniu 21 marca br. W Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”. Strażaków na posiedzeniu reprezentował Bartłomiej Mickiewicz. Na posiedzeniu omawiano następujące kwestie:

  • Informacje z posiedzeń Komisji Krajowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ
  • Wykonanie preliminarza budżetowego za 2017 r.
  • Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 r.
  • Przyjęcie preliminarza budżetowego za 2018 r.
  • Omówienie terminów wyborów w Sekcjach tworzących Sekretariat
  • Ustalenie terminu Kongresu wyborczego Sekretariatu Służb Publicznych