Home » Wydarzenia » Spotkanie Komisji mieszkaniowej.

Spotkanie Komisji mieszkaniowej.

W dniu 14 maja 2019 roku w Komendzie Miejskiej PSP m.st. Warszawy odbyło się spotkanie komisji w sprawie rozdziału lokali mieszkalnych strażakom z Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

Po rozpatrzeniu wszystkich złożonych  wniosków Komisja przyznała lokale czterem funkcjonariuszom Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy. Ponadto skompletowano listę rezerwową, oraz uzgodniono wstępne zasady rozdziału miejsc w kwaterach tymczasowych będących w zasobach KM PSP m.st. Warszawy. Zespół omówił również plany działań w zakresie zwiększenia mieszkań przyznawanych PSP w ramach zasobów miasta Warszawy, oraz założenia do zmian w ogólnych zasadach przydziału lokali dla funkcjonariuszy.
NSZZ SOLIDARNOŚĆ na posiedzeniu reprezentował kol. Bartłomiej Mickiewicz.