Home » Wydarzenia » Spotkanie NSZZ SOLIDARNOŚĆ ze strażakami w KP PSP Kozienice.

Spotkanie NSZZ SOLIDARNOŚĆ ze strażakami w KP PSP Kozienice.

W dniu 04-04-2016 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ ze strażakami i Kierownictwem Komendy Powiatowej w Kozienicach. Spotkanie zainicjowało Prezydium Komisji Zakładowej z Kozienic a ze strony RSP brali w nim udział Sławomir Kacprzak, oraz Bartłomiej Mickiewicz. Na spotkaniu omówiono kwestie związane ze zmianami przepisów prawnych w PSP, odejść emerytalnych, oraz bieżącej sytuacji finansowej Komendy. Wyjaśniono również wiele kwestii dotyczących spraw poszczególnych członków KZ Kozienice.

Odbyło się również spotkanie z Komendantem Powiatowym, z którym poruszono sprawy bieżącej działalności Komendy, finansowania, oraz środków finansowych na 2016 rok.