Home » Wydarzenia » Spotkanie opłatkowe Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NR 1504

Spotkanie opłatkowe Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NR 1504

W dniu 17 grudnia 2013 roku w JRG 17 W Warszawie odbyło się spotkanie opłatkowe członków Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NR 1504. W spotkaniu wzięli udział członkowie kół związkowych i emeryci Komend Powiatowych/Miejskich objętych działaniem MOZ 1504. Na spotkaniu członkowie Związku otrzymali paczki świąteczne. Dodatkowym punktem było tradycyjne pożegnanie odchodzącego ze służby wieloletniego członka MOZ 1504 Macieja Mioduszewskiego, który przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia w imieniu Prezydium MOZ 1504 chciałbym złożyć na ręce wszystkich strażaków i ich bliskich najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i radości na te święta i cały nadchodzący 2014 rok.

Przewodniczący MOZ 1504

Bartłomiej Mickiewicz