Home » Wydarzenia » Spotkanie przedstawicieli Mazowieckiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ z wojewodą mazowieckim Panem Zdzisławem Sipierą

Spotkanie przedstawicieli Mazowieckiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ z wojewodą mazowieckim Panem Zdzisławem Sipierą

W dniu 31 sierpnia 2018 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Mazowieckiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ z wojewodą mazowieckim Panem Zdzisławem Sipierą. W spotkaniu ze strony NSZZ SOLIDARNOŚĆ brali udział: Andrzej Kropiwnicki – Przewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ SOLIDARNOŚĆ, Sławomir Kacprzak – Przewodniczący Mazowieckiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDAROŚĆ, oraz Bartłomiej Mickiewicz Wiceprzewodniczący Mazowieckiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDAROŚĆ.

Spotkanie dotyczyło przedstawienia Panu wojewodzie sytuacji w naszej służbie, postulatów których spełnienia domaga się nasz związek, oraz poinformowania iż jeżeli strona rządowa nie przystąpi do rozmów w sprawie naszych postulatów niezwłocznie Mazowiecka Międzyregionalna Sekcja Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ będzie zmuszona wszcząć akcję protestacyjną w obronie interesów funkcjonariuszy PSP. W bardzo merytorycznej rozmowie wojewoda mazowiecki wyraził chęć pomocy w realizacji naszych postulatów. Stwierdził że zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji w służbie i konieczności wprowadzania rozwiązań zachęcających do wstąpienia w nasze szeregi przyszłych strażaków. Wojewoda stwierdził iż przekaże postulaty do MSW, jak również bezpośrednio do Premiera RP. Strona związkowa przekazała i omówiła dokładnie wszystkie przedstawione postulaty, informując że część z nich nie wymaga nakładów środków finansowych i mogłaby być zrealizowana niezwłocznie. Omówiono również tok prac nad porozumieniem MSWiA z Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych, gdyż w rozmowach uczestniczą także przedstawiciele NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

Dodatkowo przekazano informację na temat pracowników CPR w Radomiu w kontekście Ustawy modernizacyjnej. Pracownicy CPR nie zostali objęci Ustawą Modernizacyjną i nie otrzymali podwyżek w roku 2017, na wniosek tej organizacji Związek Zawodowy podejmuje działania aby pracownicy CPR otrzymali dodatkowe środki w roku 2019. Omówiono siatkę płac i sposoby finansowania tych pracowników. Pan wojewoda poinformował, iż zapozna się dokładnie z sytuacją i podejmie działania w celu podniesienia wynagrodzeń pracownikom CPR.

Poniżej pismo przekazane na ręce Pana Wojewody.

msp pismo