Home » Wydarzenia » Spotkanie przedstawicieli MOZ 1504 NSZZ SOLIDARNOŚĆ z Komendantem Miejskim PSP m.st. Warszawy

Spotkanie przedstawicieli MOZ 1504 NSZZ SOLIDARNOŚĆ z Komendantem Miejskim PSP m.st. Warszawy

Witam, w dniu 05 stycznia 2017 roku w KM PSP odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ SOLIDARNOŚĆ – Bartłomieja Mickiewicza i Piotra Turowskiego z Komendantem Miejskim PSP m.st. Warszawy.
Na spotkaniu omówiono następujące sprawy:

1. Kontrole operacyjne w jednostkach ratowniczo – gaśniczych

– Ustalono, że zakres pytań do testu wiedzy podczas kontroli operacyjnych będzie obejmował TYLKO pytania ze zbioru 1000 pytań opracowanych dla KM PSP (dotyczy to również pytań otwartych).
– Pytania do testu wiedzy są pytaniami wyodrębnionymi z zakresu którym dysponuje KW PSP przy przeprowadzaniu sprawdzianów, jednak zakres pytań KW jest dużo szerszy.

– Test wiedzy obejmuje zakres 5 pytań otwartych i 10 pytań testowych

– Czas na pisanie testu określa Oficer Operacyjny jednak nie ma sztywno wyznaczonego czasu po to aby każdy strażak mógł spokojnie zastanowić się nad odpowiedziami.

– Ustalono, że gdyby zaistniała sytuacja że pytania podawane przez Oficerów Operacyjnych nie znajdują się w zakresie 1000 pytań należy spowodować wpisanie tego faktu w uwagach do protokołu z kontroli. Jeżeli nie będzie takiej możliwości bardzo proszę niezwłocznie powiadamiać o tym fakcie Prezydium MOZ 1504 NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

2. W związku z wprowadzeniem przez KG PSP nowych wytycznych szkoleniowych KM PSP pracuje nad wypracowaniem zasad szkolenia w KM PSP. Szkolenie ma zostać podzielone na bloki tematyczne i bloki ćwiczeń praktycznych. Na tą chwilę strona służbowa stoi na stanowisku, iż pomimo wprowadzenia ćwiczeń praktycznych zakres dzienny godzin szkolenia wynosić będzie 4 godziny. Zdaniem NSZZ SOLIDARNOŚĆ ilość tych godzin musi zostać zmniejszona do 3 dziennie i takie stanowisko będziemy podtrzymywać.

3. Odśnieżanie terenów JRG – w nawiązaniu do uwag załogi omówiono zasady dysponowania samochodów z pługiem do odśnieżania terenów JRG. Podczas dużych opadów śniegu możliwe i zasadne jest dysponowanie samochodów z pługiem do odśnieżania. Dysponuje Dowódca JRG poprzez Stanowisko Kierowania. W razie problemów bardzo proszę o informacje w tym zakresie.