Home » Wydarzenia » Spotkanie Przewodniczących kół zakładowych z terenu m.st. Warszawy.

Spotkanie Przewodniczących kół zakładowych z terenu m.st. Warszawy.

W dniu 13 czerwca 2016 roku w JRG 17 w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Jednostek Ratowniczo Gaśniczych KM PSP m.st. Warszawy.

Na spotkaniu poruszono najważniejsze kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy. Tematami spotkania było między innymi:

  1. Sprawa wydawania tzw. pasków do wynagrodzeń funkcjonariuszom Komendy
  2. Omówiono zasady przyznawania odznaczeń i medali
  3. Omówiono zasady przyznawania dodatków służbowych funkcjonariuszom
  4. Przedstawiono założenia do wypłat za ponadnormatywny czas służby w czasie trwania szczytu NATO w Warszawie
  5. Omówiono tryb przyznawania urlopów funkcjonariuszom w miesiącu lipcu br.

Poza tymi sprawami dyskutowano również na inne bieżące tematy związane z działaniem Komendy Miejskiej PSP w Warszawie. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący MOZ 1504 Bartłomiej Mickiewicz, wiceprzewodniczący  Piotr Turowski, oraz przedstawiciele załóg Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych.

Ustalono, że na następne spotkanie zaproszony zostanie Komendant Miejski PSP m.st. Warszawy w celu uszczególowienia i wyjaśnienia niektórych kwestii związanych z działaniem KM PSP Warszawa.

Nadmieniamy, iż w  spotkaniach, które zawsze ogłaszane są z wyprzedzeniem mogą uczestniczyć również osoby spoza NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.