Home » Wydarzenia » Spotkanie w siedzibie CPR Radom.

Spotkanie w siedzibie CPR Radom.

W dniu 15 maja 2019 roku w siedzibie CPR Radom odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ SOLIDARNOŚĆ z Naczelnikiem Wydziału st. bryg. mgr Jarosławem Czyżem. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Mirosław Jasztal, oraz Naczelnik Wydziału Logistycznego Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej PSP bryg. mgr inż. Piotr Równicki. NSZZ SOLIDARNOŚĆ na spotkaniu reprezentowała Przewodnicząca Koła CPR Katarzyna Ziółek, oraz Bartłomiej Mickiewicz.

Podczas spotkania omówiono następujące zagadnienia zgłaszane przez pracowników do NSZZ SOLIDARNOŚĆ:

  1. Zasady uczestnictwa przedstawicieli strony społecznej w organizowanych wideokonferencjach.

Uzgodniono, że przedstawiciele NSZZ SOLIDARNOŚĆ będą brali udział we wszystkich wideokonferencjach na takich samych zasadach jak każdy uczestnik spotkania.

  1. Prace nad Ustawą o CPR

W związku z trwającymi pracami nad zmianą Ustawy o CPR Przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz zobowiązał się do przekazania do Krajowej Sekcji Pożarnictwa prośby o zorganizowanie spotkania z Ministrem Pawłem Majewskim w celu omówienia uczestnictwa NSZZ SOLIDAROŚĆ w toku prac nad zmianą Ustawy. Stwierdzono, że sytuacja w której przedstawiciele załogi największego w Polsce CPR muszą brać udział w zmianach tak ważnych dla całej struktury CPR jak zmiana Ustawy.

  1. Zasady wynagradzania i premiowania

W związku z wystąpieniem NSZZ SOLIDARNOŚĆ do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania i premiowania ustalono zakres i sposób uzgodnień w tym zakresie. Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. mgr inż. Mirosław Jasztal stwierdził że KW PSP zauważa konieczność przeprowadzenia analizy i zmian w obowiązującym Regulaminie i zaakceptował zaproponowany sposób prowadzenia prac w tym zakresie. Ze strony NSZZ SOLIDARNOŚĆ zachodzi konieczność renegocjacji zasad premiowania pracowników, oraz zasad przyznawania nagród, gdyż w tych zakresach wpływa najwięcej uwag ze strony pracowników.

 

  1. Zasady rozliczania czasu pracy

W związku ze zgłaszanym problemem dotyczącym zasad rozliczania czasu pracy  st. bryg. mgr Jarosław Czyż wyjaśnił zasady rozliczeń, oraz poinformował że grafiki i wszelkie rozliczenia są dostępne na żądanie każdego pracownika. Strona społeczna stwierdziła, że w sytuacjach stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie będzie interweniowała na bieżąco.

  1. Zasady przepływu dokumentów i wydawania zaświadczeń pracownikom.

Przedstawiono stronie służbowej problem czasowy w otrzymywaniu niektórych dokumentów przez pracowników CPR. Pracownicy zgłaszają problemy z uzyskaniem na czas zaświadczeń, czy innych dokumentów z kadr komendy wojewódzkiej. Omówiono sposób przekazywania tych dokumentów i możliwości usprawnienia systemu w celu szybszego przekazywania informacji pomiędzy wydziałem CPR a Mazowiecką Komendą Wojewódzką PSP.

  1. Działalność związkowa

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi rzekomego sugerowania że przynależność do NSZZ SOLIDARNOŚĆ może mieć jakikolwiek wpływ na pracę w CPR czy też wynagrodzenie omówiono to zagadnienie z przedstawicielami KW PSP. Stwierdzono jednoznacznie że takie działania są niezgodne z prawem i nie będą tolerowane. Przynależność do jakiejkolwiek organizacji nie ma i nie może mieć wpływu na tok pracy. Strony stwierdziły że w pewnych przypadkach przynależność do związku zawodowego może pomóc we właściwej organizacji pracy, czy kontaktach z pracodawcą na każdym szczeblu zarządzania.