Home » Wydarzenia » Spotkanie z Komendantem Miejskim PSP m.st. Warszawy

Spotkanie z Komendantem Miejskim PSP m.st. Warszawy

W dniu 17 kwietnia 2018 roku w Komendzie Miejskiej PSP m.st Warszawy odbyło się spotkanie z Komendantem Miejskim PSP m.st. Warszawy. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw Komendy Miejskiej PSP w Warszawie, oraz podpisanie uzgodnień w zakresie rozdziału środków na wynagrodzenia na rok 2018 a także porozumienia w sprawie rozdziału nagród z okazji dnia strażaka.

Uzgodniono, iż na nagrody dla funkcjonariuszy KM PSP m.st. Warszawy w miesiącu maju wyniosą średnio na etat 950 PLN, a szczegółowy rozdział środków będzie uzgodniony w każdej JRG z reprezentacją koła – czyli co najmniej 3 związkowców.

Co do rozdziału środków na wynagrodzenia, podpisano protokół, w którym ustalono średnią płacę w KM PSP, wysokość środków nieutrwalonych na etat oraz wysokość środków, które mogą zostać przeznaczone na wzrosty uposażeń strażaków. W toku dyskusji ustalono, iż Komendant Miejski PSP będzie dążył do następujących założeń: awanse w stopniu służbowym – awansowanych zostanie około 300 funkcjonariuszy w ciągu roku; awanse w stanowiskach służbowych przewiduje się na poziomie 25 osób miesięcznie; systematyczne zwiększanie  dodatków służbowych dla funkcjonariuszy. Szczegółowe ustalenia zostaną omówione na najbliższym posiedzeniu Rady MOZ 1504.

Dodatkowo omówiono sprawy dotyczące bieżącej działalności KM PSP Warszawa w zakresie ilości awansów, zakresu zadań i nowych etatów, jak również kwestii organizacyjnych związanych z działalnością związkową.

MOZ 1504 reprezentował Bartłomiej Mickiewicz oraz Sławomir Kacprzak.