Home » Wydarzenia » SPOTKANIE Z KOMENDANTEM MIEJSKIM W WARSZAWIE W SPRAWIE OBSŁUGI STRONY INTERNETOWEJ

SPOTKANIE Z KOMENDANTEM MIEJSKIM W WARSZAWIE W SPRAWIE OBSŁUGI STRONY INTERNETOWEJ

W dniu 01 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli MOZ 1504 z Komendantem Miejskim PSP m.st. Warszawy st. bryg. Zbigniewem Szczygłem. W spotkaniu brał udział Przewodniczący MOZ 1504 Bartłomiej Mickiewicz wraz z wiceprzewodniczącym Piotrem Turowskim.

Podczas spotkania omówiono zasady przyznawania strażakom KM PSP gratyfikacji za dodatkowe obowiązki w postaci bieżącej obsługi strony internetowej.

Ustalono szczegółowe i jasne zasady przyznawania dodatków za powyższe zadania, oraz uzgodniono sposób informowania funkcjonariuszy o wysokości i trybie przyznawania dodatków.