Home » Wydarzenia » Ustawa L-4

Ustawa L-4

W drugim dniu obrad, 20 lutego o godz. 20.33 Senat RP uchwalił bez poprawek ustawę o „L-4”. W głosowaniu wzięło udział 76 Senatorów, za przyjęciem było 51, przeciw – 25, żaden Senator nie wstrzymał się od głosu.
Rekomendacja Senackiej Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji o odrzucenie ustawy w całości, o której informowaliśmy na stronie, zyskała poparcie 28 senatorów, przeciw było 48.
Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu Prezydenta RP.

Dodaj komentarz