Home » Wydarzenia » Walny Zjazd Delegatów – Komunikat

Walny Zjazd Delegatów – Komunikat

 W dniu  27 listopada 2018 roku w Mazowieckiej Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 40 odbył się Walny Zjazd Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa województwa mazowieckiego

Podczas zjazdu delegatów dokonano wybory Delegatów na Walny Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa, który odbędzie się w dniach 7-9 Stycznia 2019 roku. W wyniku wyborów wybrano 13 delegatów na WZD KSP oraz 3 delegatów na liście rezerwowej.

Skład delegatów MSP na WZD KSP przedstawia się następująco :

 1. MICKIEWICZ BARTŁOMIEJ
 2. KACPRZAK SŁAWOMIR
 3. JARYCH SEBASTIAN
 4. ŁABAJ PAWEŁ
 5. BARYŁA ANDRZEJ
 6. KOMINEK WALDEMAR
 7. GOLATOWSKI ROBERT
 8. PALIWODA ROBERT
 9. WILK WOJCIECH
 10. TUROWSKI PIOTR
 11. KRUPA WOJCIECH
 12. DZIĘGIELEWSKI MARCIN
 13. PIETRAS ŁUKASZ 

Lista rezerwowa MSP na WZD KSP: 

 1. KAWAŁEK PRZEMYSŁAW
 2. PADEREWSKI MARCIN
 3. DOMAŃSKI ADRIAN

 

Wybory nadzorował zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „SOLIDARNOŚĆ“ kolega Waldemar Dubiński .

 

Z tego miejsca chcielibyśmy bardzo podziękować za frekwencję na posiedzeniu i sprawne przeprowadzenie wszystkich procedur jak również za zaangażowanie kolegów i koleżanek. Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym delegatom.

 

Na zebraniu zostało poruszone wiele bieżących spraw związanych z naszą służbą. Omówiono także trwające negocjacje w sprawie rozdziału środków na podwyżki dla funkcjonariuszy na rok 2019. Delegaci omówili kierunki działań negocjacyjnych które będą trwały w roku 2019 w szczególności dotyczących tzw. L-4, Art. 15A Ustawy emerytalnej, czy zasad wyliczania średniej stawki za godziny nadliczbowe. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo u swoich przewodniczących.