Home » Wydarzenia » Z wizytą w Domu Dziecka

Z wizytą w Domu Dziecka

W dniu 19 maja 2019 Międzyzakładowa  Organizacja Związkowa 1504 NSZZ Solidarność  we współpracy z Komendą Miejską PSP m. st. Warszawa, zorganizowała spotkanie z pododpoiecznymi Domu Dziecka, który znajduje się przy ulicy Bohaterów w Warszawie.

Odwiedziny były bardzo dobrą okazją do wspólnego świętowania zbliżającego się Dnia Dziecka. Warszawskich strażaków reprezentował  zastęp PSP z JRG 10 oraz z ramienia naszego związku, skarbnik kolega Wojciech Wilk z JRG 1.

Scenariusz spotkania przewidywał pokaz samochodu ratowniczo- gaśniczego, sprzętu używanego podczas przebiegu pracy strażaka przy zagrożeniach. Znaleźliśmy także czas na rozmowy z dziećmi i młodzieżą oraz wręczenie przygotowanych wcześniej słodkich upominków zasponsorowanych przez MOZ 1504 NSZZ Solidarność.