Home » Zebrania MOZ » Zebranie sprawozdawczo wyborcze Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 1504 na kadencję 2014-2018

Zebranie sprawozdawczo wyborcze Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 1504 na kadencję 2014-2018

W dniu 22 stycznia 2014 roku w JRG 17 w Warszawie odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze MOZ 1504 na kadencję 2014-2018. W zebraniu wzięło udział 56 delegatów wybranych w wyborach poszczególnych aktywnych kół związkowych zrzeszonych w MOZ 1504 zrzeszającego 466 członków na dzień 31 grudnia 2013 roku. Ze strony Regionu Mazowsze NSZZ SOLIDARNOŚĆ zebranie nadzorowała Pani Barbara Kędra – członek Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Na zebraniu przedstawione zostało sprawozdanie dotychczasowych władz MOZ 1504, rozliczenie finansowe  i zakres działań jakie podejmowało  Prezydium MOZ 1504 w mijającej kadencji.

Głównym punktem zebrania były wybory na kadencję 2014-2018.

W wyniku wyborów powołane zostały następujące osoby:

 1. Bartłomiej Mickiewicz            Przewodniczący
 2. Sławomir Kacprzak                  Vice przewodniczący
 3. Piotr Turowski                           Vice przewodniczący
 4. Sebastian Jarych                       Sekretarz
 5. Albert Sitarek                             Skarbnik
 6. Marek Wasilewski                      Członek Prezydium
 7. Michał Dziubak                          Członek Prezydium
 8. Tomasz Bobrowski                   Członek MK
 9. Marcin Dzięgielewski              Członek MK
 10. Łukasz Głębicki                         Członek MK
 11. Artur Kamiński                         Członek MK
 12. Mariusz Marczak                      Członek MK
 13. Łukasz Pietras                           Członek MK
 14. Sławomir Ruzik                        Członek MK
 15. Paweł Sobór                              Członek MK
 16.  Paweł Kowalski                       Członek MK
 17. Andrzej Wincenciak              Członek MK
 18. Rafał Zagóra                             Członek MK
 19. Artur Rudzik                            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 20. Roman Krzywiec                    Członek Komisji Rewizyjnej
 21. Piotr Radecki                           Członek Komisji Rewizyjnej
 22. Wojciech Wichrowski           Członek Komisji Rewizyjnej

Nowo wybrane władze podjęły uchwały o ochronie prawnej członków władz związkowych i oddelegowaniu do działań związkowych radcy prawnego Sebastiana Jarycha.

 

Dodaj komentarz