Home » Zebrania MOZ » ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE MOZ 1504 NSZZ SOLIDARNOŚĆ

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE MOZ 1504 NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Informuję, że w dniu 22 stycznia 2014 roku w JRG 17 w Warszawie przy ulicy F. Płaskowickiej odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 1504 NSZZ Solidarność. Na zebraniu odbędą się wybory na kadencję 2014-2018. Obecność na zebraniu Delegatów wybranych w wyborach w kołach jest obowiązkowa. Na zebraniu przedstawione zostanie sprawozdanie z działalności MOZ 1504. Dla Delegatów uczestniczących w zebraniu przewidziano obiad.

W jednostkach organizacyjnych które jeszcze nie przeprowadziły wyborów, a chciałyby uczestniczyć w zebraniu wyborczym należy niezwłocznie przeprowadzić procedurę wyborczą  i zgłosić wybranych delegatów na zebranie.

W sprawie dokumentów wyborczych, jak również pomocy w wyborach proszę o kontakt pod numerem telefonu 506 049 902 (Bartłomiej Mickiewicz), lub mailowo pod adresem biuro@moz1504solidarnosc.pl.

Pismo informujące o wyborach : MOZ 1/01/2014